ASKS

Logo del projecte ASKS

ASKS és un  projecte de recerca que vol posar els fonaments per una nova forma de cercar informació: la cerca social automatitzada.

Els ciutadans estan constantment cercant informació per Internet, i la forma més habitual de fer-ho és a partir de cercadors de tipus Google o Yahoo. Però aquests cercadors cada vegada són més ineficients, sobretot per el gran volum de informació disponible, la falta de semàntica al Web i pel negoci que hi ha darrera dels cercadors (estratègies d’optimització de cerca, enllaços patrocinats, fàbriques d’enllaços, …).

És per aquest motiu que els ciutadans estan perdent la confiança en els cercadors actuals i tornen a utilitzar el mètode tradicional de cerca, és a dir, preguntar directament als familiars, amics i coneguts. Aquest fet, juntament amb les tendències cap a tot el que és social (xarxes socials, Web 2.0, …) ens fa pensar que l’automatització d’aquest tipus de cerca social és vital de cares al futur.

La cerca social no és un concepte nou, de fet, la cerca d’informació de tota la vida sempre ha estat de caire social. D’aquesta manera, obtenim poques respostes però totes són de valor ja que ens les ha donat una persona de confiança. L’objectiu del projecte ASKS, és automatitzar al màxim possible aquest tipus de cerca social tradicional per tal de minimitzar el temps en obtenir una resposta.

Aspectes importants que es treballen en aquest projecte i que permeten aquesta automatització són els sistemes multiagent, les llistes de contactes, els models de confiança i reputació, les xarxes socials, la representació i emmagatzematge del coneixement, el tractament semàntic de la informació, els sistemes pregunta/resposta, la creació de coneixement col·laboratiu, el tagging i les folksonomies.

Cada usuari de la plataforma ASKS disposarà d’un agent personal que automatitzarà tant el procés de cerca d’informàtica de l’usuari com el procés de resposta a preguntes d’altres usuaris. Tot i l’automatització cal destacar que les respostes han estat generades per persones i això dóna precisió i fiabilitat a la cerca.

Projecte impulsat per ACC1Ó en el marc del programa de Nuclis d’Innovació Tecnològica.
Més notícies