iSAC6+

 

L'iSAC 6+ (A Unique European Citizens' Attention Service) és un projecte co-finançat per la Comissió Europea en el marc del programa CIP (convocatòria 2008-2). El seu objectiu és desenvolupar les eines i els mecanismes que promoguin el desplagament d'un servei multilingüe d'atenció ciutadana en línia (l'iSAC) en diferents organitzacions de la Unió Europea.

Els objectius generals del projecte són:

  • Augmentar l'eficiència i la capacitat de respota del serveis d'atenció ciutadana de les administracions públiques

  • Reduir el temps, el cost, l'estrés, les càrregues administratives i altres recursos invertits, tant per part dels ciutadans com per part de les empreses, en la cerca d'informació de les seves administracions locals

  • Treballar vers una societat de la informació europea única, a través de la instal·lació d'un mateix servei d'atenció ciutadana en diferents entorns i països de la Unió Europea

 Els objectius específics del projecte són:

  • Millorar la comprensió de l'alemany, el francès, l'italià i l'anglès a través del desenvolupament de xarxes semàntiques locals

  • Adaptar l'arquitectura i les funcionalitats de l'iSAC a sistemes d'atenció ciutadana de diferents dimensions i estructures

  • Adaptar i validar l'iSAC per a organitzacions diferents de l'administració local, com ara un servei de policia (South Yorkshire Police) i una organització no governamental d'abast europeu (European Institute of Women's Health)

  • Definir i validar un model de negoci vàlid per a iniciar futurs desplegaments del servei després de la conclusió del projecte

Les principals forces motores per assolir aquests objectius generals i específics són un consorci amb 11 socis de 6 països diferents, amb 6 escenaris pilot i un model de desplegament innovador basat en la certificació d'integradors locals.

Els 6 escenaris pilots són:

    

 

   

 

 

    AJUNTAMENT DE TERRASSA, des del 2006 ja té un iSAC instal·lat

 

 BIT, empresa de l'ajuntament de Bremerhaven (Alemanya)

 

 SAINT MÉDARD EN JALLES,  ajuntament del municipi francès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUROPEAN INSTITUTE WOMEN'S HEALTH,  organització no governamental d'àmbit europeu

 

 SOUTH YORKSHIRE POLICE, servei de policia d'aquest comtat del Regne Unit

 

 COMUNE DI PRATO, ajuntament del municipi italià de Prato

 

Altres socis del projecte són:

  

 

  

 

 

STRATEGIC ATTENTION MANAGEMENT, coordinador de les tasques d'integració i empresa certificadora

 

 UNIVERSITAT DE GIRONA, coordinador del projecte socis

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

  ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA, desenvolupador del model d'explotació de l'iSAC

 

 KING-eCLIENT, responsable d'accessibilitat i d'inclusió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMEZ, responsable de la difusió i la disseminació

 

 

El projecte es va iniciar el setembre del 2009 i té una durada de 2 anys. El seu pressupost és de 1,3 milions d'euros.

Podeu trobar més informació al web del projecte: www.isac6plus.eu
Més notícies