iSAC Scholar

 

 

 

 

ISAC Scholar és un sistema intel·ligent capaç de crear i optimitzar el servei d'atenció als estudiants, altament innovador pel sector universitari.

L'objectiu del projecte no és tan sols aplicar les noves tecnologies als processos de gestió de serveis i d'informació, sinó també definir i racionalitzar un mapa de processos d'atenció d'estudiants adaptat als nous canals de comunicació i a les necessitats dels usuaris i les universitats beneficiaries. Aquest mapa generarà més valor sota els criteris d'una major eficàcia, eficiència, accessibilitat, transparència, connectivitat, seguritat i coordinació.

 

ISAC Scholar es proposa complir amb els següents objectius al finalitzar els seu desenvolupament:

1.     La racionalització, normalització, millora i digitalització dels processos d'atenció a estudiants

2.     Realitzar la implementació de iSAC Scholar a la Universitat de Girona, durant el projecte

3.     Desenvolupament del servei en OSS (Open Source System) i permetre que el projecte sigui exportable a altres entitats en el sector de l'educació.

4.     Desenvolupar un sistema wikiFAQ que mitjançant les més modernes tendències de Web 2.0 doni atenció especial a la comunitat universitària d'estudiants.

5.     L'adequació de tot el projecte a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

 

El projecte iSAC Scholar està cofinançat per part del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC), dins el Programa Plan Avanza amb el número de referència TSI-050200-2009-21, i de la Universitat de Girona.

 

Els actors i els seus papers dins del projecte

 

Agents Research Lab de la Universitat de Girona (ARLab - UdG): grup investigador que coopera amb l'empresa SAM S.L. Els dos equips seran responsables per la implementació de la innovació en els serveis d'atenció de UdG-CIAE.

Universitat de Girona (UdG): universitat beneficiària.

Centre d'Informació i Atenció al Estudiant (CIAE-UdG): Centre d'Informació i Atenció a l'Estudiant de la universitat beneficiaria UdG (Universitat de Girona)

Strategic Attention Management (SAM S.L): Empresa subcontractada. Realitza la implementació de iSAC Scholar al CIAE-UdG

 

Resultats

ISAC Scholar serà un sistema intel·ligent capaç de crear i optimitzar el servei virtual d'atenció a estudiants ofert per universitats amb les següents característiques:

·         Capaç d'extreure informació de bases de dades de coneixement existents

·         Un desenvolupament cooperatiu, creat amb codi lliure i obert, no propietari

·         Respecutós amb la privacitat de les persones i imparcial amb les relacions público-privades.

·         Fàcil d'adaptar a cada realitat lingüística, sociològica i cultural

·         Una eina intel·ligent que aprèn de la pròpia experiència per millorar el servei dia a dia.

·         Un servei innovador, que aplica tecnologia avançada per un govern modern i en xarxa, al servei d'una nova ciutadania.

·         Ofereix un marc per la modernització de les administracións i la reflexió al voltant dels serveis públics.

 

Podreu trobar més informació a http://easy4.udg.edu/isacscholar

 
Més notícies