OUE 2.0

L’Oficina Univesitat Empresa concentra en un sol espai totes les energies de la Universitat de Girona (UdG) en direcció al món empresarial i a les institucions del nostre entorn. La funció de l’Oficina UdGEmpresa és ser una finestra única, un centre des d’on s’executen de manera unitària les polítiques de relació amb els sectors socioeconòmics. L’Oficina promociona activitats conjuntes, les coordina i en fa el seguiment. Permet que l’empresari tingui una visió sencera, concentrada i àmplia de tot allò que la UdG li pot oferir.

 

En el marc de la Oficina Universitat Empresa es crea el projecte OUE 2.0 amb l'objectiu principal de facilitar a les empreses i entitats l’accés automàtic i intel·ligent a la informació que es genera en tot l’entorn de la Universitat de Girona. Es tracta d'una eina informàtica dirigida als agents socials que pretén donar un servei d’atenció a entitats i empreses per tal d’agilitzar d’una manera innovadora aquesta comunicació.

 

Es tracta d’un cercador intel·ligent que, a través de tècniques de llenguatge natural, dóna resposta a l’empresa o entitat que desitgi fer qualsevol tipus de consulta relacionada amb projectes de recerca i innovació, amb formació, amb ajuts i subvencions, amb ofertes i demanda de treball, etc...

 

Podeu accedir a la prova pilot de l'OUE 2.0 des de següent direcció: http://www.udg.edu/udgempresa
Més notícies