Què és?

Atenció ciutadana no vol dir només posar persones que donin resposta a les preguntes dels ciutadans. L'atenció ciutadana s'ha de preocupar que aquestes persones tinguin tots els medis necessaris per informar, on el més important és la matèria prima: la informació. Per tant, s'han d'organitzar molt bé els processos per a que la informació arribi al ciutadà i s'han de disposar de totes les eines necessàries que hi donin suport.

L'iSAC ha estat dissenyat amb aquest objectiu i conté totes les eines i funcionalitats necessàries per atendre als ciutadans tenint en compte totes les fases de l'atenció ciutadana des que es genera la informació fins que acaba arribant al ciutadà per qualsevol dels canals disponibles.

Els ciutadans cada dia demanem més serveis, més propers i més eficients és per això que l’administració ha de ser conscient i donar una resposta adequada a les expectatives que es demanen. L'iSAC principalment ha estat pensat per a que els ciutadans obtinguin les respostes als seus dubtes sense la intervenció del personal de l'administració en mode autoservei, però també s'ha dissenyat pensant en donar suport als serveis existents d'atenció presencial i telefònica.

L'iSAC ha estat creat amb la col·laboració estreta del personal que dia rere dia atén als ciutadans, per tant, les seves eines són totalment intuïtives i preparades per a que tothom en pugui fer ús.

En una frase podem afirmar que l'iSAC és un servei d'atenció al ciutadà virtual, intel·ligent, interactiu, eficient i multicanal. Dins de les seves principals característiques destaquen:

 • Crea un servei d'atenció al ciutadà en aquells ajuntaments que no en disposen
 • Per tal de complir amb la Llei 11/2007, et permet tenir també el servei d'atenció ciutadana online per a que els ciutadans hi puguin accedir electrònicament
 • Disponible les 24 hores del dia a través de qualsevol canal: Internet, telèfon, televisió i mòbil
 • Inclou eines de participació ciutadana i Web 2.0
 • És capaç de difondre els seus continguts en diferents idiomes
 • Incorpora un cercador intel·ligent que permet al ciutadà trobar la resposta a les seves preguntes sense necessitat de navegació pel Web
 • Ofereix un gestor de continguts per a la seva pàgina web
 • Modernitza les administracions públiques utilitzant les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • Millora el servei gràcies a les opinions i valoracions dels ciutadans
 • Creat en un entorn cooperatiu entre universitat, administració i empresa en codi lliure i obert sense llicència d'ús

Des del punt de vista de l'ajuntament, l'iSAC és una eina innovadora que permet disposar d'un servei d'atenció al ciutadà encara que prèviament no es disposi d'un servei presencial o telefònic. Els ajuntaments necessiten interactuar constantment amb els seus ciutadans, per tal d’evitar les desafeccions que s’han creat en els darrers anys envers a l’Administració. Una manera de saber el dia a dia del batec de les ciutats és saber què pregunten, quines necessitats, queixes o suggeriments ens fan els nostres ciutadans. D’aquesta manera guanyarem en confiança i tindrem un ajuntament més eficaç i transparent. És per això que iSAC:

 • Respon als principals objectius de la llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Innova aplicant les noves tecnologies per oferir transparència i comunicació als ciutadans
 • Estimula l'ús de les solucions en xarxa i l'autoservei en peticions senzilles o repetitives i guanyar temps per a les peticions complexes i per a l'atenció de col·lectius amb necessitats especials
 • Permet conèixer en tot moment les preocupacions dels ciutadans mitjançant el sistema d'anàlisi d'ús estadístic que incorpora
 • Orienta la pàgina web municipal a les necessitats dels ciutadans
 • Facilita els processos administratius de totes les àrees i / o departaments de l'ajuntament utilitzant les mateixes bases de dades mitjançant un sistema d'usuaris i validadors
 • Connecta el back-office de l'Ajuntament per respondre a les preguntes més personalitzades

Des del punt de vista de la ciutadania, l'iSAC...

 • Dóna una sola resposta a les seves preguntes evitant la navegació per la pàgina web
 • Comprèn les peticions formulades en llenguatge col·loquial dels ciutadans, molt diferent del llenguatge administratiu o tècnic
 • Facilita el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics
 • Amplia l'atenció a la ciutadania les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any
 • Afavoreix la participació ciutadana i la col·laboració, comparteix coneixement i fa ciutat

En aquest Web hi trobareu tota la informació referent a l'iSAC i podreu seguir l'actualitat del projecte (notícies, agenda, darreres innovacions, projectes relacionats,...).
Més notícies