Com implantar-lo?

Hem posat a disposició de totes les entitats interessades una guia on es detallen tots els aspectes a tenir en compte a l'hora d'implantar un iSAC.

Guia d'implantació d'iSAC, v1.0

El principal objectiu d'aquesta guia és que tota entitat interessada en implantar un iSAC conegui totes les seves implicacions sigui quina sigui la seva situació. En aquesta guia es responen per exemple preguntes com ara:

  • per què instal·lar un iSAC?
  • quins serveis em permetrà oferir als ciutadans?
  • de quines funcionalitats disposa l'iSAC?
  • com puc treure major rendiment a les seves eines?
  • quines opcions de l'iSAC s'adeqüen més al meu Ajuntament?
  • quina feina implica implantar un iSAC?
  • quina feina em comportarà en el meu dia a dia una vegada implantat?
  • com pot afectar la meva estructura organitzativa tenir un iSAC?

Després de llegir aquesta guia esperem que se solucionin la majoria dels vostres dubtes, però en el cas de que encara tingueu alguna pregunta sense resposta, podeu contactar per correu electrònic a l'adreça info@isac.cat.
Més notícies