Innovació

La intel·ligència artificial i la semàntica faciliten la comprensió de la demanda del ciutadà en el llenguatge del carrer i evita l'argot de l'administració, fins i tot si s’expressa amb errors o no formula demandes elaborades

Proactivitat i aprenentatge

El tractament semàntic en la base de coneixement permet analitzar les demandes en contextos concrets i contemplar la seva estacionalitat. Per tant pot avançar les respostes a les demandes que sabem que arribaran en un termini determinat, i programar la informació temporal.
Els sistemes intel·ligents tenen capacitat per aprendre de la seva pròpia experiència de servei i per ampliar la seva base de coneixement de forma automatitzada a mesura que es produeixen atencions poc satisfactòries.
iSAC, com fan els Serveis d'Atenció Ciutadana, transfereix al segon nivell del servei SAC-010 qualsevol demanada que no hagi pogut atendre adequadament, oferint la possibilitat d'una resposta en diferit a través de correu-e, una retrotrucada, un SMS, un xat o una trucada IP si la demanda és en horari de servei presencial. Per tant, sempre hi ha un servei personal darrera de l'atenció automatitzada.

Recollir i incorporar el feedback del ciutadà

El repte dels serveis d'Atenció Ciutadana és el de ser capaços de llegir la informació de retorn que proporcionen les relacions amb la ciutadania i transmetre-la als serveis municipals per a una millora efectiva del servei de tota l'organització.

Nucli d’innovació

iSAC és un sistema obert, modular, que es va construint amb la participació de tots els Ajuntaments que l'acullen i de les empreses i institucions que hi col·laboren.
És un producte desenvolupat en codi obert, especialment dissenyat perquè sigui fàcil d'adaptar a diferents realitats locals, comunitats, etc.
És una solució que no es ven al mercat. S'obté signant un conveni de col·laboració amb les entitats promotores en el qual s'accepta el compromís de compartir els nous desenvolupaments o mòduls d'iSAC.

Llenguatge natural

L’iSAC reconeix les preguntes dels ciutadans formulades amb el seu propi llenguatge, encara que hi hagi errors, el llenguatge sigui col·loquial i amb paraules diferents de les que figuren a la informació oficial, en argot i expressions locals i és capaç de millorar la seva comprensió amb la pràctica, l’entrenament i l’aprenentatge. Per aconseguir això s’utilitza tècniques de tractament del llenguatge natural.
Més notícies